Avenier

Očkování a cestovní medicína je divizí společnosti Avenier a.s., která si stanovila za cíl zvýšit proočkovanost populace v České republice prostřednictvím svých očkovacích center lokalizovaných po celém území. Profesionálně vybavená centra nabízí svým klientům veškerý dostupný sortiment vakcín pro očkování do zahraničí a pro ČR. Důraz je kladen především na spokojenost a individuální potřeby klientů.

Historie

Společnost Avenier a.s. vznikla v roce 2007 se záměrem uspokojit potřeby v oblasti očkování v České republice. Během uplynulých let jsme dokázali vybudovat přes 20 moderně vybavených center a navázat důvěrný vztah s více než 150 000 klienty.

Certifikovaná pracoviště

Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier jsou držiteli celosvětově uznávané certifikace kvality TUV ISO 9001. Potvrzení o udělení certifikace naleznete zde.

Odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS, se specializuje v oborech epidemiologie, prevence a kontrola infekčních nemocí, cestovní a tropická medicína. Je vedoucím lékařem centra Očkování a cestovní medicíny v Ostravě - Hrabůvce a odborným garantem celé sítě center, jenž jsou současně i ambulancemi cestovní medicíny. Od roku 2004 vede neziskovou mezinárodní humanitární organizaci International Humanity a o dva roky později byl zvolen prezidentem Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny. Je autorem více než 350 vědeckých a odborných publikací, včetně vysokoškolských učebnic a skript. Jeho práce byly citovány v 270 publikacích. Je prvním autorem nebo spoluautorem 12 knižních titulů s ISBN. Mezi nejčtenější patří monografie Ochrana zdraví na cestách. Jako lékař absolvoval několik zahraničních humanitárních misí v rozvojových zemích, včetně oblastí zasažených tsunami. Je vedoucím projektů humanitární a rozvojové pomoci v Asii, Africe a Latinské Americe a spoluzakladatelem Česko-Slovenské kliniky poskytující bezplatnou zdravotní péči v Nepálu. Je aktivním cestovatelem, navštívil 70 zemí na všech kontinentech s výjimkou Antarktidy. Je také autorem 10 cestopisů publikovaných v časopisech Cestovatel, Diastyl a Cestopisy.

Tým lékařů

Centra Očkování a cestovní medicíny Avenier disponují týmem zkušených lékařů s více než 10-letou praxí v oblasti preventivní medicíny pod vedením doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, FRCPS (Medical Director center Očkování a cestovní medicíny).

Naši lékaři jsou uznávanými odborníky v oborech hygiena a epidemiologie, podíleli a podílejí se na tvorbě programů v oblasti prevence a kontroly infekčních i neinfekčních nemocí. Mají za sebou desítky přednášek a publikací pro odbornou i laickou veřejnost, vedou výuku na různých stupních odborného vzdělávání zdravotníků od vyšších odborných zdravotnických škol přes zdravotnické a lékařské fakulty až po doktorandy postgraduálního studia. Vedle českých vysokých škol přednášejí lékaři očkovacích center i na 3 zahraničních univerzitách. Jsou členy redakční rady třech odborných časopisů, z toho ve dvou případech se podílejí na jejich vedení. Patří mezi aktivní členy několika českých i zahraničních lékařských společností a České lékařské komory. Desítky jejich odborných článků a citací se objevily také v zahraničních odborných časopisech. Jsou autory odborných knih i vysokoškolských skript. Podíleli a podílejí se na organizaci kongresů, konferencí a seminářů pro lékaře a další zdravotníky v oblasti preventivní medicíny. Byli zapojeni do řešení desítek grantů a programů podpory zdraví. Jejich názory se pravidelně objevují v tištěných i elektronických médiích při řešení aktuálních odborných témat.

Naši lékaři zodpoví Vaše dotazy v oblastí cestovní medicíny a imunologie, ale jsou především zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb. 

Možnosti objednávek očkování

  • Zákaznická linka 545 123 321, obsluhovaná proškolenými konzultanty je určena klientům, kteří si chtějí objednat očkování v kterémkoliv centru nebo zjistit základní informace týkající se očkování. Konzultanti zákaznické linky nejsou lékařským personálem, tudíž disponují pouze omezenými možnostmi informací.
  • Online rezervační systém usnadňuje a urychluje objednání se na očkování nebo konzultaci s lékařem v libovolném městě a dle vámi požadovaného termínu. Objednat se můžete zde.